Bestuur Crescendo

 • Voorzitter: Meinte Bonthuis, Lijnbaan 4, 9163 HN  Nes
  Tel. (0519) 542732     E-mail  m.bonthuis1@knid.nl

 • Secretaris: Joop Beijaard, Hoge Miedeweg 13, 9163 JS  Nes
  Tel. (0519) 542048     E-mail jbeijaard@live.nl

 • Penningmeester: Coty Tieman, Marten Janszenstraat 5, 9163 HW  Nes
  Tel. (0519) 542653     E-mail cotytieman@hotmail.com

 • Lid: Hennie van Tuinen, Gerrit Kosterweg 2, 9162 EN  Ballum
  Tel. (0519) 554496   mhvantuinen@knid.nl

 • Lid: Vacant

Lidmaatschap

 • Repetitie: Donderdag van 20.00 tot 22.00 in de Toel te Nes

 • Contributie: € 115,- per jaar; Echtparen € 195,- per jaar

 • Voor nieuwe leden geldt een gratis proefperiode van 2 maanden

 • Betaling contributie: IBAN  NL52 INGB 0676776620 t.n.v. Zangvereniging Crescendo