Ontstaan

Crescendo is in 1909 geboren als kerstkindje met het spontaan zingen van ‘Stille Nacht’ door een groepje kerkgangers. De zangvereniging werd officieel opgericht in 1910 met als naam: Gemengde Zangvereniging Nut en Genoegen. Het was aanvankelijk het protestantse koor van Nes. De muzikale leiding was in handen van dokter Capel. Hij was zo tevreden over de repetities dat besloten werd nog dat voorjaar een uitvoering te geven met zang, toneel en voordracht. Na 1945 werd de naam veranderd in Gemengde Zangvereniging Crescendo.

 

Dirigenten

Crescendo heeft in haar bestaan heel wat dirigenten gekend. In de naoorlogse jaren kwamen zij geregeld van de wal, maar vaak was het ook een baantje voor een eilander onderwijzer. Voor de oorlog was Nico Bosch een tijdlang de muzikale leider. Deze boer uit Nes maakte de koorleden het onderscheid tussen hele en halve noten inzichtelijk door ze te betitelen als ‘eerappels en spruiten’. In de jaren dertig werden tekst en muziek met de hand geschreven door Piet van den Brink. Door de komst van dominee De Vries in 1948 brak voor Crescendo een ware bloeiperiode aan. Onder leiding van deze dirigent waren er vele hoogtepunten, niet alleen door de jaarlijkse uitvoeringen maar ook door deelname aan concoursen in Rijs, Beetgumermolen of Veenklooster. In 1958 kwam meester De Kok even in beeld en daarna brak de periode Rimmert Appelman aan, onder wiens muzikale leiding het peil van Crescendo gehandhaafd bleef.

Op de concoursen in Beetsterzwaag en Gorredijk werden meestal eerste prijzen behaald. Ups en downs horen bij de geschiedenis van het koor. Omdat het ledental in de jaren tachtig terugliep werd onder leiding van Gijsbert de Jong een gedurfd project aangepakt: de musical ‘Oklahoma’. Inmiddels rekruteerde het koor zijn leden uit alle dorpen van Ameland en had geen kerkelijke binding meer. Onder leiding van Wytse Adema, docent aan de muziekschool van Dokkum, werd het repertoire flink verbreed onder het motto ‘van Bach tot Beatles’.

Van 2007 tot 2015 zong het koor onder de verfrissende leiding van muziekdocente Monique van de Ven. Het repertoire bevatte populaire en klassieke werken rondom een jaarlijks wisselend thema. Afgewisseld door zang en voordracht werd een en ander elk jaar in november ten gehore gebracht tijdens de Amelander Kunstmaand. Rodney Hol nam het dirigentenstokje van Monique over en dirigeerde Crescendo van 2015 tot 2017.

Vanaf januari 2017 staat het koor onder leiding van Yde Raap en vanaf mei dirigeert Julia van Houten het koor.