Bestuur Crescendo

  • Voorzitter: Joop Beijaard, tel. (0519) 542048   e-mail: jbeijaard@live.nl

  • Secretaris: Klazien Hofma, e-mail: klazienhofma@knid.nl

  • Penningmeester: Antje Kiewied, e-mail: amkiewied@gmail.com

  • Muziekcommissie: Ruud Kramer, ruud.kramer@bizfits.nl

  • Lid: Afke Schols, a.schols.hak@gmail.com

Lidmaatschap

  • Repetitie: Maandag van 20.00 tot 22.00 in de Toel te Nes

  • Contributie: € 125,- per jaar;

  • Voor nieuwe leden geldt een gratis proefperiode van 2 maanden

  • Betaling contributie: IBAN  NL18 RABO0197632963  t.n.v. Zangvereniging Crescendo

Wordt sponsor!

Draagt u zangvereniging Crescendo een warm hart toe? En wilt u dat laten blijken? Word dan sponsor van ons koor. Uw financiële steun wordt erg op prijs gesteld.
Wij oefenen enthousiast en zouden onze stemkwaliteit graag verder verbeteren. Op dit moment treedt Crescendo 2x in de zomermaanden op en 4x in november tijdens de Kunstmaand. Wij brengen dan zang en voordracht passend bij een gekozen thema ten gehore.
In onze programmafolder en op onze website hebben wij ruimte gereserveerd voor uw logo of naamsvermelding.

Meer info?
Neem contact op met Ruud Kramer, ruud.kramer@bizfits.nl